Tagged: M2 SSD

Przygotowanie do sprzedaży

Windows 11 już hula po nie małej przeprawie a tymczasem stary komputer przygotowuję do sprzedaży. Zapewne posłuży jeszcze nowemu właścicielowi. Wysprzątałem wnętrze z kurzu, rozłączyłem...